Dvoudenní kurz „Úvod do počítačových sítí“

Školenie bolo pripravené podľa našich požiadaviek, na základe výstupov z dotazníka vyplneného mojím teamom technikov. Páčilo sa mi, že Pavel Švec vniesol do prezentácie veľa praktických ukážok.
Kurz bol dobre zorganizovaný po výkladové i praktickej stránke. Každý účastník dostal školiace materiály do ktorých si mohol robiť poznámky. Som rád, že teraz technici poznajú rozdiel medzi jednotlivými prvkami v sieti a vedia ako nastavovať IP adresy. Vrelo odporúčam.

Kristian Maderič
ITBA Service Operations Supervisor

Atlas Copco s.r.o.