Instalace telefonní ústředny a počítačové sítě

Pan Pavel Švec zabezpečoval pro naši kancelář činnosti spočívající v zapojení telefonní ústředny
a propojení počítačové sítě na jednotlivých pracovištích.
Velice oceňujeme jeho profesionální přístup, kvalitu odvedené práce,
rychlost vlastní realizace a vstřícnost, bez ohledu na vlastní čas, který nám tímto věnoval.
Vzhledem k našemu laickému přístupu k dané problematice nám vše velice srozumitelně vysvětlil.
Vážíme si rovněž ochoty pomoci nám s řešením souvisejících záležitostí,
které nebyly součástí objednávky. S uváděným přístupem se příliš často nesetkáváme a proto si pana Švece velice vážíme.

 

JUDr. Zbyněk Kiesewetter, DrSc.,
Advokátní kancelář KIESEWETTER a partneři