Profesionál nakupuje služby u profesionálů

Proto také spolupracuji s panem Pavlem Švecem,
který jako jeden z členů teamu našich spolupracovníků, zajišťuje IT služby ve společnosti.
Již tři roky nám pomáhá řešit vše co souvisí s počítačovou sítí,
připojením na internet, bezpečností provozu a s jejich plnohodnotným využitím.
Pan Švec pracuje s vysokou odborností, z které je zjevné, že drží ve svém oboru krok s jeho vývojem, pracuje s vysokým nasazením a je flexibilní k našim potřebám. Také je velmi trpělivý a nápomocný celému kolektivu pracovníků společnosti  s vysvětlením k pochopení práce s touto technologií.
Jeho návštěva ve společnosti je vždy přínosná odborně a příjemná i lidsky.
Tedy co říci dál…těšíme se na další.

Za kolektiv pracovníků společnosti PONS servis s.r.o.
Lenka Gürlichová
jednatelka společnosti